Online Verzekeren Home    Contact Wie zijn wij?
Online Verzekeren - Inboedelverzekering

    Uw inboedel verzekert u snel,
                veilig en eenvoudig online!

Inboedel  

Inboedel


Uw inboedel verzekeren

Wanneer er iets met uw inboedel gebeurt, kan dat voor een heleboel onkosten en rompslomp zorgen. U kunt uw inboedel verzekeren tegen deze ongemakken en zo uw zorgen wegnemen. Bij Online Verzekeren kunt u zelf de kosten voor uw inboedelverzekering berekenen en uw eigen pakket samenstellen.

Voordelen inboedelverzekering berekenen


Door uw inboedel te verzekeren bij Online Verzekeren geniet u van een aantal speciale voordelen:
 • Lage premie
 • Veel zekerheid
 • Unieke totaaldekking
 • Tuin gratis meeverzekerd
 • Glas direct meeverzekerd
 • Snelle schadeafhandeling
 • Speciale garantie tegen onderverzekering

Stel hier uw vraag

Heeft u een vraag? Stel hem hier.
Of klik hier voor de veelgestelde vragen.

Welke kostbare zaken zijn verzekerd en tegen welke waarde?

Bij de Inboedelverzekering is audiovisuele apparatuur standaard maximaal verzekerd tot een bedrag van € 6.000. Voor lijfsieraden geldt standaard maximaal verzekerd bedrag van € 6.000. Bijzondere bezittingen als kunst en antiek zijn standaard meeverzekerd tot 15.000. De bedragen kunt u verhogen. Zie de aanvraagprocedure of bel 0900-0565 (lokaal tarief).

Kan ik korting krijgen op mijn Inboedelverzekering?

Ja, u kunt een korting van 20% op uw inboedelpremie krijgen! Dat kan als uw huis goed is beveiligd. Om voor deze korting in aanmerking te komen, moet u in het bezit zijn van een geldig certificaat, bijvoorbeeld het door de politie afgegeven certificaat Politiekeurmerk Veilig Wonen. Ook geldt een certificaat afgegeven door een erkende installateur, waaruit blijkt dat uw huis goed beveiligd is. Indien wij hierom vragen, moet u een certificaat kunnen overleggen.

Kent de inboedelverzekering een eigen risico?

De inboedelverzekering kent een eigen risico van € 150,-. Daarnaast is er alleen een eigen risico van € 225,- bij diefstal- of inbraakschade in de grote en middelgrote steden als u géén geldig beveiligingscertificaat hebt. Tot er de grote en middelgrote steden behoren: Amsterdam, Arnhem, Breda, Den Bosch, Den Haag, Eindhoven, Heerlen, Kerkrade, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg en Utrecht.

Wat zijn de voordelen van de Inboedelverzekering?

U profiteert onder andere van de volgende voordelen:

 • Lage premie, veel zekerheid
 • Snelle schadeafhandeling
 • Unieke totaaldekking
 • Tuin gratis verzekerd
 • Glas meeverzekeren mogelijk
 • Speciale garantie tegen onderverzekering

Is mijn computer standaard meeverzekerd? En hoe zit het met mijn audioapparatuur en cd's?

Ja. De computer, randapparatuur, software, beeld-, geluids-, video-, foto en filmapparatuur en cd's zijn standaard meeverzekerd tot € 6.000.

Wat houdt de term waardegarantie in?

De Inboedelverzekering kent een waardegarantie. Hierdoor is uw inboedel nooit te laag verzekerd. Wel verlangen wij dat u bij verhuizing een nieuwe inboedelwaardemeter invult.

Hoe ziet de dekking van de Inboedelverzekering eruit?

Met de Inboedelverzekering bent u standaard all-risks verzekerd. Uw inboedel is niet alleen verzekerd tegen brandschade en schade na een inbraak, maar ook tegen schade als gevolg van diefstal, storm, omvallende bomen, gesprongen leidingen en uitstromend water uit putten en riolen. Schade door rook en roet, schroeien, vandalisme en overspanning/inductie ten gevolge van bliksem is eveneens gedekt. U bent tevens verzekerd tegen veel van buitenaf komende oorzaken.

Glas van mijn huurhuis, moet ik dat meeverzekeren op de Inboedelverzekering?

Dat is afhankelijk van uw huurovereenkomst. Meestal neemt de verhuurder (bv. de woningstichting) de glasverzekering voor zijn rekening. Informeert u eerst eens bij uw verhuurder.

Hoe lang is de contractsduur van de verzekering?

Wij hanteren voor onze Woonverzekering éénjarige contracten. Na afloop van dat jaar wordt uw verzekering automatisch met één jaar verlengd, tenzij u de verzekering minimaal 2 maanden vóór de vervaldatum heeft opgezegd.

Huishoudelijke inboedel - wat houdt dat in?

Voor de verzekering maken wij onderscheid tussen huisraad en overige kostbare inboedel. Uw huishoudelijke inboedel ('huisraad') bestaat onder andere uit uw meubels, lampen, stoffering, uw kleding (exclusief bontkleding), elektrische huishoudelijke apparaten (exclusief beeld- en geluidsapparatuur en computers), keukenuitrusting, boeken (niet-antiquarisch), (brom)fietsen, zeilplanken, uw tuin- en hobbygereedschap, levensmiddelen en alle dagelijkse gebruiksvoorwerpen.

Bijzondere verzamelingen, wat houdt dat in?

Hieronder wordt onder andere verstaan munten-, postzegel-, kristal-, zilverwerk- en speelgoedverzamelingen.

Wat kan ik doen als ik niet tevreden ben met de polis?

Wij kennen het begrip “bedenktijd”. Vanaf het moment dat u de polis en voorwaarden thuis ontvangt krijgt u van ons nog 14 dagen bedenktijd. Bent u niet tevreden, dan stuurt u de polis gewoon terug en beëindigen wij de verzekering. U kunt de polis dan sturen aan:

Nationaal Spaarfonds
Postbus 40006
6803 GD Arnhem

Wat wordt verstaan onder huurdersbelang?

Onder huurdersbelang worden alle veranderingen en verbeteringen aan de woning verstaan, die door u als bewoner voor eigen rekening zijn aangebracht. Hieronder vallen o.a. verbeteringen aan c.v., keuken- en sanitaire installaties, betimmeringen, parket- en tegelvloeren, schuurtjes en schuttingen. U bent als huurder verzekerd tot maximaal € 6.000. Uiteraard kunt u een hoger bedrag verzekeren als u dat wilt.

Kan ik de dekking van mijn kostbaarheden verhogen?

Ja, de standaard ruime dekkingen van kostbaarheden kunt u verhogen. Audiovisuele apparatuur maximaal € 6.000, lijfsieraden maximaal € 14.000 en bijzondere bezittingen maximaal € 15.000. Bel tijdens werkdagen 0900-0565 (lokaal tarief) voor meer informatie en verhoog uw dekking.

Hoe kan ik een offerte aanvragen en/of verzekering afsluiten via de site van Online Verzekeren?

Ga naar gewenste verzekering. Op de rechterkant van de pagina kunt u uw premie berekenen door persoons- en verzekeringsgegevens in te vullen. Hierna hebt u de keuze om een offerte aan te vragen of u direct te verzekeren.

Kiest u voor 'offerte aanvragen', dan volgen deze stappen:

 • Wij vragen u aanvullende persoons- en verzekeringsgegevens in te vullen.
 • Drukt u op de 'verzenden' knop, dan ontvangt u op het door u opgegeven e-mailadres een e-mail met premie-berekening. U kunt via een link in deze e-mail uw verzekering direct afsluiten.

Kiest u voor 'direct sluiten', dan volgen deze stappen:

 • Wij vragen u aanvullende persoons- en verzekeringsgegevens in te vullen.
 • U krijgt uw premie te zien. Hier worden ook de eenmalige poliskosten vermeld, deze kunnen verschillen per verzekering.
 • Vervolgens vragen wij u een aantal acceptatievragen in te vullen.
 • Hierna volgt uitleg over mededingingsplicht, verwerking persoonsgegevens, de verzekeraar en diens gevolmachtigde en hoe u een klacht kunt indienen. Ook vindt u hier de toepasselijke polisvoorwaarden.
 • Wij vragen u om een akkoordverklaring dat u de polisvoorwaarden gelezen hebt en om een verklaring dat de door u gegeven antwoorden juist en volledig zijn.
 • U kunt vervolgens de ingevulde gegevens controleren.
 • Drukt u op de knop 'verzekering afsluiten', dan wordt een kopie van uw aanvraag naar uw e-mailadres gestuurd en uw aanvraag z.s.m. in behandeling genomen. Bij sommige verzekeringen ontvangt u direct een voorlopige dekking via e-mail.
 • Als u de verzekering heeft afgesloten, krijgt u van ons de overeenkomst binnen twee weken per post thuisgestuurd.
 • Ook wordt verwezen naar de mogelijkheid van onze opzegservice. Bent u elders verzekerd en wilt u overstappen naar Online Verzekeren, dan zeggen wij met deze service de verzekering bij huidige verzekeraar op, zodat u er geen omkijken meer naar hebt.

Wat kan ik doen als ik een klacht over Online Verzekeren heb?

Online Verzekeren streeft naar tevreden klanten. Hebt u desondanks een klacht of bent u het niet eens met een beslissing van een van onze medewerkers? Neem dan contact met ons op, zodat wij het kunnen bespreken.

Hoe kunt u een klacht indienen?

 • Telefonisch
  Meld uw klacht via telefoon op werkdagen van 08.00 -17.30 uur via 0900 - 0565 (lokaal tarief).
 • Schriftelijk
  U kunt ook uw klacht per brief voorleggen aan:
  Nationaal Spaarfonds
  T.a.v. Klachtenteam
  Postbus 40006
  6803 GD Arnhem
 • E-mail nsf_klachtenteam@nationaalspaarfonds.nl
Klachtenprocedure
Vermeld in uw brief altijd uw naam, adres, relatienummer en een duidelijke omschrijving van uw klacht. Wij streven ernaar u binnen 14 werkdagen een onderbouwd antwoord te geven. Bij complexe zaken is dat echter niet altijd mogelijk. In dit geval stellen wij u daarvan tijdig op de hoogte. Ook geven wij aan wanneer wij u wél antwoord kunnen geven.

Komt u er met onze medewerker niet uit, dien dan de klacht in bij onze directie. Bent u niet tevreden over onze oplossing, dan kunt u uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (www.kifid.nl). De AFM (Autoriteit Financiële Markten) houdt een register bij van verleende vergunningen aan Financiële dienstverleners, zoals De Nationale. Meer informatie over de verleende vergunning(en) aan De Nationale kunt u in dit register vinden (www.afm.nl). Onze AFM vergunningsnummers zijn: Nationaal Spaarfonds Assurantiebedr. 12012829, OHRA Levensverzekeringen N.V. 12000411

Ik ben verhuisd en wil mijn nieuwe adres doorgeven. Hoe doe ik dit?

U kunt uw nieuwe adres telefonisch doorgeven. De contactgegevens vindt u hier.

Nationaal Spaarfonds
Postbus 40006
6803 GD Arnhem
Telefoon 0900-0565

Wanneer gaat de inboedelverzekering in?

Als u via deze internetsite een verzekering afsluit, bent u direct voorlopig verzekerd. U krijgt per e-mail een bewijs van voorlopige dekking. Vervolgens krijgt u na een aantal dagen een e-mail of u definitief wordt geaccepteerd. Als de verzekering is geaccepteerd, bent u daarmee verzekerd. Als de verzekering niet wordt geaccepteerd, eindigt de voorlopige dekking op het moment dat u de e-mail ontvangt en bent u vanaf dat moment dus niet meer verzekerd. Wij adviseren u in dat geval zo spoedig mogelijk elders een verzekering aan te vragen.

Hoe meld ik een schade en waar vind ik de daarvoor noodzakelijke formulieren?

Vaak is de afhandeling van schade een vervelende kwestie. Gelukkig kunt u met uw schademelding 24 uur per dag bij ons terecht. Voor een schademelding gebruikt u het schadeformulier. Vul dit formulier in en stuur het op aan:

Nationaal Spaarfonds
Postbus 40006
6803 GD Arnhem
Of bel 0900-0565 (lokaal tarief)

Naar het schadeformulier >

Hoe zeg ik mijn huidige Inboedelverzekering bij de andere verzekeraar op?

Heeft u een verzekering bij een andere maatschappij en wilt u overstappen? In de aanvraagstraat (stap 4) kunt u de gegevens van uw huidige verzekeraar invullen. Wij verwerken deze gegevens in een brief die u aan uw huidige maatschappij kunt sturen. De brief ontvangt u tegelijk met uw polis. U hoeft alleen nog maar een handtekening op de brief te zetten en de brief te versturen naar uw huidige verzekeringsmaatschappij. Zonder handtekening is uw opzegging namelijk niet geldig.

Hoe wordt een schadebedrag bepaald?

In de meeste gevallen kunt u de schade aantonen door middel van nota's, bankafschriften, foto's e.d.. Soms wordt op het moment van schade een onafhankelijke expert ingeschakeld. Deze schade-expert stelt dan de hoogte van het schadebedrag vast.

Ik heb in mijn huurwoning een aantal verbeteringen aangebracht waaronder een keuken. Is dit verzekerd?

Ja, dit is standaard meeverzekerd op de Inboedelverzekering onder huurdersbelang tot € 6.000. U kunt dit bedrag verhogen als u dat wilt.


 
Autoverzekering | Reisverzekering | Huisdierenverzekering | Inboedelverzekering | Woonverzekering | Rechtsbijstandverzekering | Disclaimer |  Sitemap |  Privacy statement
Op de website tonen wij de verzekeringspremies inclusief kortingen, toeslagen en belasting.
Nationaal Spaarfonds