Online Verzekeren Home    Contact Wie zijn wij?
Online Verzekeren - huisdierenverzekering

            Geen zorgen meer over de rekening
            van de dierenarts!

Huisdier  

Huisdier


De beste huisdierenverzekering


Een bezoek aan de dierenarts kan behoorlijk duur zijn. Met de huisdierenverzekering van Online Verzekeren hoeft u zich geen zorgen meer te maken over de rekening. Consulten van de dierenarts of dierenspecialist, geneesmiddelen en zelfs het plaatsen van de identificatiechip is verzekerd. U bent zeker van de beste zorg voor uw huisdier.

Vul uw gegevens vrijblijvend in en bereken snel uw premie!

Voordelige verzekering voor uw huisdier

 • Lage premie
 • Verzekering met ruime dekking voor uw huisdier
 • Direct verzekerd met de beste huisdierenverzekering
 • Onderdeel van Delta Lloyd Groep

Stel hier uw vraag

Heeft u een vraag? Stel hem hier.
Of klik hier voor de veelgestelde vragen.

Wat is de contractsduur van de Huisdierenverzekering?

De contractsduur is één of vier jaar. Uw premie blijft gedurende de contractsduur gelijk. De verzekering wordt aan het eind van de contractsduur stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode, tenzij u de verzekering minimaal 2 maanden vóór de vervaldatum schriftelijk heeft opgezegd. Bij verlenging wordt de premie aangepast naar de leeftijd van uw huisdier op dat moment.

Is mijn huisdier ook in het buitenland verzekerd?

Nee. Alleen de ziektekosten van uw huisdier die gemaakt worden in Nederland worden vergoed.

Wat kost de aanvullende verzekering en wat wordt er vergoed?

De aanvullende verzekering voor crematie kost voor een kat € 1,63 per maand en voor een hond € 2,71 per maand. Op het moment van uitkering worden de kosten van de crematie (inclusief vervoer van het huisdier) vergoed, met een maximum van € 100,- bij katten en € 150,- voor honden.

De aanvullende verzekering voor sterilisatie, castratie, vaccinatie en gebit kost voor een kat € 4,28 en voor een hond € 5,37 per maand. Deze verzekering vergoedt de volgende kosten:

 • Sterilisatie: 100% vergoedt in het eerste levensjaar, na het eerste levensjaar 80% (max. bedrag voor een kat €150,-, voor een hond tussen €225,- - €400,-).
 • Castratie: 80% vergoeding.
 • Vaccinaties: € 50,- per verzekeringsjaar. 
 • Gebitsbehandelingen: extracties (€150,- per behandeling), cariësbehandelingen (€150,- per behandeling), wortelkanaalbehandelingen (€500,- per behandeling)   

Uit welke verschillende dekkingen kan ik allemaal kiezen?

De huisdierenverzekering kent geen ingewikkelde modules en aanvullende verzekeringen. Naast de basisdekking die de meest voorkomende ziektekosten en medische ingrepen vergoedt, kunt u de verzekering uitbreiden met de volgende aanvullende verzekeringen:

Crematie;
Sterilisatie, castratie, vaccinatie en gebit.

Wat is er allemaal gedekt bij de Huisdierenverzekering?

De ziektekosten van uw huisdier die gemaakt worden in Nederland. De huisdierenverzekering van Online Verzekeren vergoedt o.a. het honorarium van de dierenarts; medisch noodzakelijke opnamen en behandeling (inclusief operaties en narcose); noodzakelijk onderzoek ter vaststelling van een aandoening of letsel door ongeval; in Nederland geregistreerde diergeneesmiddelen; (hulp)middelen zoals verbandmiddelen en implantaten. De overige dekkingen kunt u nalezen in de polisvoorwaarden. Bij declaraties geldt een eigen risico van 20%. De maximale vergoeding per verzekeringsjaar is 2.000,- per huisdier.

Wat kost de verzekering?

De premie is voor katten afhankelijk van de leeftijd van de kat. De premie voor honden is afhankelijk van het ras (samenhangend met het volgroeide gewicht) en de leeftijd. Na elke contractsperiode van vier jaar wordt de premie opnieuw vastgesteld op basis van de leeftijd van uw huisdier op dat moment.

Waarom een Huisdierenverzekering?

De Huisdierenverzekering is een ziektekostenverzekering voor honden en katten, die als huisdier gehouden worden. Mocht uw huisdier iets overkomen dan hoeft u zich geen zorgen te maken over de rekening van de dierenarts.

Hoe zeg ik mijn huidige lopende huisdierenverzekering bij de andere verzekeraar op?

Heeft u een verzekering bij een andere maatschappij en wilt u overstappen? In de aanvraagstraat (stap 4) kunt u de gegevens van uw huidige verzekeraar invullen. Wij verwerken deze gegevens in een brief die u aan uw huidige maatschappij kunt sturen. De brief ontvangt u tegelijk met uw polis. U hoeft alleen nog maar een handtekening op de brief te zetten en de brief te versturen naar uw huidige verzekeringsmaatschappij. Zonder handtekening is uw opzegging namelijk niet geldig.Hoe moet ik de kosten declareren?

Het declaratieformulier kunt u hier downloaden. Vul de formulieren volledig in en verstuur ze samen met de originele nota's. Vergeet niet voor uzelf een kopie te maken van de nota’s. U krijgt na acceptatie van uw claim zo snel mogelijk het betreffende bedrag op uw rekening gestort. De nota’s moeten binnen 6 maanden na het bezoek aan de dierenarts worden ingediend.

Zijn kosten voor erfelijke ziekten en aangeboren aandoeningen bij de hond of kat meeverzekerd?

De Huisdierenverzekering vergoedt de ziektekosten voortkomend uit erfelijke of aangeboren gebreken wanneer uw huisdier gezond is bij aanvang van de verzekeringsovereenkomst. Het is belangrijk dat de erfelijke of aangeboren gebreken niet bekend waren (of konden zijn), voordat de verzekering wordt afgesloten. Een gebrek of de afwijking die duidelijk waarneembaar is, is bijvoorbeeld een navelbreuk, een niet ingedaalde teelbal of een afwijkende beenstand.

Mijn huisdier is getatoeëerd, moet hij nu ook gechipt worden?

Ja, identificatie vindt bij de huisdierenverzekering plaats via een identificatiechip. Helaas is een tatoeage niet voldoende om uw huisdier te identificeren. De kosten voor het chippen van uw huisdier worden vergoed, met uitzondering van de kosten van het dierenartsconsult en met aftrek van 20% eigen risico.

Is een identificatiechip noodzakelijk?

Met de identificatiechip is uw weggelopen huisdier gemakkelijk te herkennen en aan de hand van de gegevens kan de eigenaar worden gevonden.

Krijg ik korting als ik meer dan één hond of kat verzeker?

De premie is gebaseerd op de individuele hond of kat. Er geldt dan ook geen korting op de premie als er meer dan één hond of kat verzekerd wordt. Voor elk dier wordt een aparte polis opgemaakt.

Wanneer gaat de huisdierenverzekering in?

Op het moment dat u de online verzekering hebt afgesloten, bent u direct verzekerd met een voorlopige dekking. U krijgt binnen een aantal dagen een melding dat uw huisdier geaccepteerd is. Vanaf dat moment is uw huisdier officieel verzekerd. Hierna heeft u de verzekering nog 14 dagen vrijblijvend in huis en kan de verzekering opgezegd worden wanneer er geen declaratie is ingediend.

Krijg ik korting als ik meer dan 1 hond of kat verzeker?

De premie van de huisdierenverzekering van Online Verzekeren is gebaseerd op de individuele hond of kat. Er geldt dan ook geen korting op de premie als er meer dan 1 hond of kat verzekerd wordt. Voor elk dier wordt een aparte polis opgemaakt.

Heb ik een eigen bijdrage?

De huisdierenverzekering van Online Verzekeren heeft een standaard eigen risico van 20% van de te declareren kosten.

Hoe lang moet ik premie betalen?

U betaalt premie zolang als uw verzekering loopt. De verzekering wordt aan het eind van de contractsduur stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode. Wanneer uw huisdier overlijdt of overgaat naar een andere eigenaar stopt de verzekering. De premiebetaling stopt ook wanneer u de verzekering opzegt per de contractvervaldatum.

Hoe kan ik een offerte aanvragen en/of verzekering afsluiten via de site van Online Verzekeren?

Ga naar gewenste verzekering. Op de rechterkant van de pagina kunt u uw premie berekenen door persoons- en verzekeringsgegevens in te vullen. Hierna hebt u de keuze om een offerte aan te vragen of u direct te verzekeren.

Kiest u voor 'offerte aanvragen', dan volgen deze stappen:

 • Wij vragen u aanvullende persoons- en verzekeringsgegevens in te vullen.
 • Drukt u op de 'verzenden' knop, dan ontvangt u op het door u opgegeven e-mailadres een e-mail met premie-berekening. U kunt via een link in deze e-mail uw verzekering direct afsluiten.

Kiest u voor 'direct sluiten', dan volgen deze stappen:

 • Wij vragen u aanvullende persoons- en verzekeringsgegevens in te vullen.
 • U krijgt uw premie te zien. Hier worden ook de eenmalige poliskosten vermeld, deze kunnen verschillen per verzekering.
 • Vervolgens vragen wij u een aantal acceptatievragen in te vullen.
 • Hierna volgt uitleg over mededingingsplicht, verwerking persoonsgegevens, de verzekeraar en diens gevolmachtigde en hoe u een klacht kunt indienen. Ook vindt u hier de toepasselijke polisvoorwaarden.
 • Wij vragen u om een akkoordverklaring dat u de polisvoorwaarden gelezen hebt en om een verklaring dat de door u gegeven antwoorden juist en volledig zijn.
 • U kunt vervolgens de ingevulde gegevens controleren.
 • Drukt u op de knop 'verzekering afsluiten', dan wordt een kopie van uw aanvraag naar uw e-mailadres gestuurd en uw aanvraag z.s.m. in behandeling genomen. Bij sommige verzekeringen ontvangt u direct een voorlopige dekking via e-mail.
 • Als u de verzekering heeft afgesloten, krijgt u van ons de overeenkomst binnen twee weken per post thuisgestuurd.
 • Ook wordt verwezen naar de mogelijkheid van onze opzegservice. Bent u elders verzekerd en wilt u overstappen naar Online Verzekeren, dan zeggen wij met deze service de verzekering bij huidige verzekeraar op, zodat u er geen omkijken meer naar hebt.

Wat kan ik doen als ik een klacht over Online Verzekeren heb?

Online Verzekeren streeft naar tevreden klanten. Hebt u desondanks een klacht of bent u het niet eens met een beslissing van een van onze medewerkers? Neem dan contact met ons op, zodat wij het kunnen bespreken.

Hoe kunt u een klacht indienen?

 • Telefonisch
  Meld uw klacht via telefoon op werkdagen van 08.00 -17.30 uur via 0900 - 0565 (lokaal tarief).
 • Schriftelijk
  U kunt ook uw klacht per brief voorleggen aan:
  Nationaal Spaarfonds
  T.a.v. Klachtenteam
  Postbus 40006
  6803 GD Arnhem
 • E-mail nsf_klachtenteam@nationaalspaarfonds.nl
Klachtenprocedure
Vermeld in uw brief altijd uw naam, adres, relatienummer en een duidelijke omschrijving van uw klacht. Wilt u bij uw brief ook de patiëntenkaart van uw huisdier meesturen? Deze kunt u opvragen bij uw dierenarts. Wij streven ernaar u binnen 14 werkdagen een onderbouwd antwoord te geven. Bij complexe zaken is dat echter niet altijd mogelijk. In dit geval stellen wij u daarvan tijdig op de hoogte. Ook geven wij aan wanneer wij u wél antwoord kunnen geven.

Komt u er met onze medewerker niet uit, dien dan de klacht in bij onze directie. Bent u niet tevreden over onze oplossing, dan kunt u uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (www.kifid.nl). De AFM (Autoriteit Financiële Markten) houdt een register bij van verleende vergunningen aan Financiële dienstverleners, zoals De Nationale. Meer informatie over de verleende vergunning(en) aan De Nationale kunt u in dit register vinden (www.afm.nl). Onze AFM vergunningsnummers zijn: Nationaal Spaarfonds Assurantiebedr. 12012829, OHRA Levensverzekeringen N.V. 12000411

Hoe meld ik dat mijn huisdier een nieuwe eigenaar heeft?

Indien uw huisdier een nieuwe eigenaar heeft, dient u dit schriftelijk te melden. De contactgegevens vindt u hier. Wanneer u afstand heeft gedaan van uw huisdier dient u een verklaring ‘nieuwe eigenaar’ te overleggen. Na deze schriftelijke melding wordt de zorgverzekering beëindigd.

Geldt er een wachttermijn voor het indienen van declaraties?

De Huisdierenverzekering kent een standaard wachttermijn van 30 dagen voor het indienen van declaraties. Dit geldt ook voor de crematie verzekering. De aanvullende verzekering Sterilisatie, Castratie, Vaccinatie en Gebit kent géén wachttermijn, met uitzondering van gebitsbehandelingen.

Ik ben verhuisd en wil mijn nieuwe adres doorgeven. Hoe doe ik dit?

U kunt uw nieuwe adres telefonisch of via e-mail doorgeven. De contactgegevens vindt u hier.

Hoe meld ik dat mijn huisdier is overleden?

Indien uw huisdier is overleden, dient u dit schriftelijk te melden. De contactgegevens vindt u hier. Wanneer uw hond of kat overlijdt, is een overlijdensverklaring van de dierenarts noodzakelijk. De zorgverzekering wordt dan vanaf de datum van overlijden beëindigd. Teveel betaalde premie wordt terugbetaald.

Wanneer kan ik mijn huisdierenverzekering opzeggen?

De verzekering kent een contractsduur van één of vier jaar. Na afloop van dat de contractsduur wordt uw verzekering automatisch met één of vier jaar verlengd (afhankelijk van de contractsduur van het eerste contract), tenzij u de verzekering minimaal 2 maanden vóór de vervaldatum schriftelijk heeft opgezegd. Wanneer uw huisdier overlijdt of overgaat naar een andere eigenaar, stopt de verzekering.


 
Autoverzekering | Reisverzekering | Huisdierenverzekering | Inboedelverzekering | Woonverzekering | Rechtsbijstandverzekering | Disclaimer |  Sitemap |  Privacy statement
Op de website tonen wij de verzekeringspremies inclusief kortingen, toeslagen en belasting.
Nationaal Spaarfonds